החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

זיהום בים התיכון – השפעת הנפט והגז

הסיכונים לבתי גידול רגישים כתוצאה מקידוחי גז ונפט ואמצעי התמודדות | Professor Erik Cordes - Temple University

תמונת מצב: סיכון זיהום ים משמן

מכליות שמן פוקדות מאות פעמים בשנה את מסופי הדלק הנמצאים לאורך חופי המדינה ופורקות כ-12 מיליון טון שמן נוזלי בשנה. שני מיליון טון שמן נוספים בשנה, מיוצאים דרך מסופי הדלק הימיים של ישראל. בנוסף, ישנם הליכים של פיתוח הולך וגובר של הפקת גז ונפט ממאגרים בים התיכון.

במקביל, עם חתימת הסכמי השלום עם האמירויות במפרץ הפרסי ב-2020, נחתם הסכם בין חברת קצא"א לבין חברת  MED-RED Land Bridge Ltd להעברת כמויות נפט גדולות במיוחד למפרץ אילת. משם הנפט אמור לזרום בצינור ישן ורעוע שחוצה את מדינת ישראל לאורכה, עד לאשקלון.

ככל הידוע, אם עד היום הגיעו 5-7 מכליות נפט בשנה למפרץ אילת ופרקו את תכולתן לצינור, לפי התוכנית המפלצתית – מספרן יזנק לעשרות בשנה. ישנם פרטים רבים שאינם ידועים כי ההסכם חסוי. מה שבטוח הוא שמדובר בסיכון סביבתי עצום.

כתוצאה מתקלות שונות, עלולים להתרחש אירועים חמורים של זיהום בים והחופים, והנזקים הבריאותיים, הסביבתיים והכלכליים, עלולים להיות כבדים ביותר. מעבר לסכנות הגדולות לשונית האלמוגים ולמפרץ אילת, דליפה בהמשך הצינור בנגב יכולה לגרום לנזקים קשים לשטחים פתוחים נרחבים במדינה, כמו שהיה באסון עברונה. איגוד רופאי הציבור כבר התייחס בעבר לפגיעה בבריאותם של תושבי אשקלון והסביבה בגלל המתקנים השונים שקצא״א מפעילה במקום.

דליפת נפט עלולה להתרחש למשל בזמן הטענת הדלק מהצינור היבשתי לספינות בנמל קצא״א באשקלון (או הפוך), או בעת הפלגת הספינות מהנמל. אירוע כזה עלול לגרום לזיהום חמור של הים התיכון, על פני עשרות קילומטרים, ולפגוע בדגה ובחופי הרחצה במרכז ואפילו בצפון הארץ.

תמונת מצב: סיכון זיהום ים כתוצאה מתעשיית הגז בים התיכון

ה"גז הטבעי", אשר המרכיב העיקרי שלו הוא מתאן, הוא דלק מאובן (פוסילי), שבדומה לנפט, מקורו בפירוק שאריות של יצורים חיים מתחת לקרקעית הים במשך מיליוני שנים.

גז פולט פחות מזהמים הפוגעים בבריאות האדם, לעומת  פחם, מזוט וסולר ולכן המעבר מפחם לגז משפר את איכות האוויר בהיבט מזהמים נשימתיים לאדם. אולם, מתאן הוא גז חממה עוצמתי בהרבה מפחמן דו חמצני. הנזק שטון אחד של מתאן עושה בתקופה של עשרים שנים מרגע הפליטה, שווה לנזק של כ-85 טון פחמן דו חמצני!

לתעשיית הגז בים העמוק יש פוטנציאל לגרום לזיהום ימי הנובע מתהליכים הנדסיים בשלבים שונים בתהליך החיפוש וההפקה, הכוללים חיפוש מאגרים, הקמת מתקנים בים, תפעולם השוטף ופירוקם, ואת הפוטנציאל לתאונה בכל אחד מהשלבים הללו.

בשלב החיפוש, השלב המסוכן ביותר הוא קידוחי ניסיון. בשלב זה קודחים בקרקעית הים מבלי שהתשתית הגיאולוגית ממופה בצורה מפורטת, ולכן הסיכון לפגוע בכיס נפט או קונדנסט (גז שהתעבה והוא תוצר לוואי נוזלי של תהליך הפקת הגז) ולדליפה ממנו הוא הגבוה ביותר. 

תדירות אירועי אובדן שליטה על הבאר (תאונת הקידוח בעלת הפוטנציאל ההרסני ביותר) גבוהה במיוחד בקידוחי ניסיון. 

בנוסף, כדי למפות את תת הקרקע מבצעים סקרים סיסמיים, על ידי שליחת אותות אקוסטיים חזקים היוצרים זיהום רעש משמעותי. אותות אלו לרוב מתקבלים על ידי שחרור אויר דחוס ויוצרות גל בעל תדר נמוך המשוחרר כלפי הקרקעית וחוזר לספינה. גלים אקוסטיים אלו מאיימים על צבי הים, דגים, חסרי חוליות ויונקים ימיים, ועלולים להשפיע על התנהגותם במרחק של קילומטרים מספינת החיפוש, ואף להסב פגיעות טראומה במרחק של מאות מטרים.

בשלבי ההפקה וההולכה מתבצעת פעילות הנדסית הכוללת קידוחים, עיגון תשתיות ואסדות, הנחת צנרת והערמת מטען קידוח. 

הסיכון העיקרי והחמור ביותר של קידוח הוא כתוצאה מדליפת פחמימנים (נפט או קונדנסט) מראש הבאר או מהצנרת. האפשרות לדליפה מתשתית הקידוח או מהצנרת לא זניחה, ואפילו ודאית, בהפקת תוצר בקנה מידה גדול. מסקירת תדירות הדליפות בקידוחי עומק בארה"ב ובצפון אירופה, אפשר להסיק כי בהפקת מאגר בסדר גודל של שדה לוויתן, לדוגמה, צפויות מספר דליפות בסדרי גודל שונים מראש הבאר ומצנרת ההולכה.

תאונה אשר תגרום לשחרור של כמויות גדולות של נפט או קונדנסט לים היא בעלת פוטנציאל קטסטרופלי בסביבה הימית, ותגרום לפגיעה קשה במגוון גדול של אורגניזמים. באירוע דליפה בים העמוק (לעומת קידוח במים הרדודים) יש סיכון גבוה במיוחד להצטברות פחמימנים מזהמים במערכת האקולוגית הימית בגלל הלחץ האטמוספרי הגבוה והשפעתו על החומר הדולף.

בנוסף, הזרמת מי תוצר תשפיע על הכימיה של המים ועלולה להסב נזקים במרחק מאות מטרים מהאסדה. נזקים של נוזלי קידוח לחי הימי בקידוח על בסיס מים תועדו בעולם עד למרחק של 2 ק"מ מהקידוח – מרחק כפול מהרדיוס שקבע משרד האנרגיה כמרחק ביטחון בין קידוח לבית גידול רגיש.

זהו אינו תרחיש תיאורטי: בשנת 2012 התרחשה דליפת מים בקידוח לוויתן 2, בתחומי המים הכלכליים של ישראל, אשר בנסיבות אחרות היתה עלולה לגרום לאסון סביבתי. משך הזמן שארך עד להפסקת הדליפה הוא שנה שלמה, מכיוון שהטיפול בתקלות בים העמוק הוא מורכב מאוד הנדסית וכלכלית.

אסדת לוויתן | צילום: בר שטרנבך

איך מתמודדים עם אירוע זיהום ים?

  1. מניעה – הקטנת ההסתברות להתרחשות תקרית. יש לעצור את הפיתוח של מאגרי גז חדשים בים התיכון ואת היצוא של הגז הקיים. בנוסף, חייבים לבלום את התרחבות שינוע הנפט למפרץ אילת ומשם לאשקלון בצנרת ישנה.
  2. טיפול באירוע – הפחתת הנזקים הכלכליים והסביבתיים למינימום האפשרי.
  3. שיקום – החזרת החיים למסלולם הרגיל בזמן הקצר ביותר ושיקום נכסים אקולוגיים שנפגע.

היערכות מדינת ישראל לאירוע זיהום בים התיכון (התלמ"ת)

בעשור שחלף מהחלטת הממשלה בנושא מוכנות ישראל לאירועי זיהום בים משמן, הוגדר תקציב ייעודי לטובת היערכות לאירועי זיהום בים. נעשתה היערכות למוכנות לאירועי זיהום על ידי הגופים השונים הפועלים במרחב הימי, כגון: חברת החשמל, חברת נמלי ישראל, תש"ן ואחרים. כמו-כן החלה הקמתה של תחנה אחת מתוך שתיים (המוקמת על ידי קצא"א) המיועדות לתת מענה מהיר לאירוע זיהום בים.

אולם, על אף שהחלטת הממשלה קבעה שיש צורך בחקיקה שתקבע את התוכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (התלמ"ת) בחוק, עד היום לא חוקק החוק.

יתרה מכך, עד היום לא הוקצו התקנים הנדרשים ליישום התכנית והוצאתה לפועל. יישום ההיערכות מחייב הקצאת 22 תקנים חדשים (תרחיש מינימאלי מדבר על 11 תקנים), ובלעדיהם מתעכב גם הרכש של אוניות וציוד, ולכן בפועל בנקודת הזמן הנוכחית מדינת ישראל איננה ערוכה לאירועי זיהום גדול בים התיכון.

לאחר אירוע זיהום החופים מזפת בתחילת 2021, במסגרת ועדת המנכ"לים, המורכבת ממנכ"לי המשרדים הרלוונטיים בממשלה, התקבלה החלטת ממשלה 'זפת בסערה' בנוגע להיערכות למוכנות ותגובה לתקריות זיהום ים בשמן. המסמך מרכז המלצות בעקבות הסקת המסקנות מהאירוע ומציין את בגורם האחראי לביצוע. המלצות לביצוע המשרד להגנת הסביבה כוללות הקמת מערך מודיעין לגילוי והתרעה מוקדמת מזיהומי ים בשמן, והשלמת חקיקת חוק התלמ"ת.

אירועי הזפת בחופי ישראל בפברואר 2021

מה המדינה צריכה לעשות כדי למנוע זיהום בים?

1. מתכננים מחדש את משק האנרגיה של ישראל: מקפיאים את הרחבת קידוחי הגז, את האסדה החדשה המיועדת ליצוא גז, ואת התכנית להנחת צינור ליצוא גז!

2. אפס תוספת סיכון למפרץ אילת: עוצרים את הגדלת שינוע הנפט היבשתי בקו קצא"א!

3. לאפשר באופן מידי את האיוש הנדרש של 22 תקנים ליישום תכנית הפעולה של התלמ"ת ורכישת הציוד וכלי השייט הנדרשים.

4. על המשרד להגנת הסביבה לקדם את חוק התלמ"ת ולאשרו בכנסת.

5. הרחבה של ניטור סביבתי של מערך ההפקה, הטיפול וההובלה של הדלק.

שתפו:
להמשך קריאה: הסיכון של משק הגז לאקלים