החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

דיג לא חוקי

על מה אפשר לדווח?

עבירה על תקנות הדיג

כללי הדיג נקבעים בפקודת הדיג, תקנות הדיג ונוהל רישיונות הדיג. אלו כוללים הגבלות על שיטות הדיג, עונות, אזורי דיג, ציוד הדיג, אורך המינימום לדגים וכמות השלל בדיג ספורטיבי. מטרתם היא להביא לשיפור מצב הטבע הימי בישראל באמצעות ניהול משאב הדגה בצורה מקיימת.

דיג בעונת הרבייה: בין החודשים מרץ-יולי מתרחשת הרבייה של מרבית מיני הדגים בעלי ערך מסחרי בים התיכון של ישראל וגם של ערכי טבע מוגנים כמו צבי ים ובטאים. בכדי לאפשר את התחדשות הדגה, תקנות הדיג קובעות איסור דיג בחודשי האביב, למשך 60-90 ימים (למעט דיג חכות מהחוף). התאריכים המדויקים נקבעים בכל שנה על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות.

דיג מכמורת בעונת הגיוס: לאחר עונת הרבייה, בחודשים יוני-אוגוסט, מי הים התיכון של ישראל מלאים בדגיגים – תוצרי עונת הרבייה. בכדי לאפשר את התחדשות הדגה, תקנות הדיג קובעות איסור דיג מכמורת בחודשי הקיץ למשך עד 90 ימים. התאריכים המדויקים נקבעים בכל שנה על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות.

דיג מתחת לאורך המינימום: אורך מינימום הוא אורכו של דג המותר בדיג. קביעת אורך מינימום עוזרת במניעת דיג של פרטים צעירים שטרם העמידו צאצאים וכך מאפשרת את התחדשות הדגה. הדג נמדד בשכיבה מקצה פיו ועד קצה זנבו.
טיפ לצילום: נסו לצלם את הדג ביחס לחפץ שנותן קנה מידה להערכת אורך הדג, כמו בקבוק או צרור מפתחות. רצוי אפילו ביחס לסרגל.
אין להוציא מהמים או לסחור בדג שקצר מהערכים המפורטים:
דוקרנית אדומה: 40 ס"מ
דקר המכמורת: 40 ס"מ
דקר הסלעים: 40 ס"מ
מוסר מלכותי: 40 ס"מ
ספרוס מצוי (פריד): 15 ס"מ
סקומברן זריז (פלמידה): 30 ס"מ
צנינית אטלנטית (טרכון/טרולוס): 11 ס"מ
קיפון (בורי): 20 ס"מ
סרגוס/הפסים: 11 ס"מ
טונה כחולת סנפיר: 70 ס"מ
ורדית מצויה (ג'רבידה): 11 ס"מ
אובלד שחור זנב/כחילה: 11 ס"מ
שישן מסורטט (מרמיר): 11 ס"מ
אופירית נודדת (מקרוני): 16 ס"מ
בקלה ים תיכונית: 16 ס"מ

שימוש בשיטת דיג אסורה: דיג בצלילה עם מיכלי אוויר, דיג בשיטת "תחויק" (הזרמת אוויר לתוך המסלע להברחת הדגים), דיג ברשת גריפה (ג'ארף), שימוש ברעל או חומר נפץ, דיג מכמורת בציוד יעודי לאזורי סלעי, דיג באמצעות חכה בעלת קרס מרובה עוקצים ( "עוגן") בו מושלך הקרס לשם לכידת הדג בגופו ("חטיפה"), דיג ברשת בקרבת פתחי נחלים (למעט דיג בורי בהיתר במקומות המותרים). 

דיג מעל מכסת השלל: מכסת השלל לדיג ספורטיבי/פנאי היא עד 5 ק"ג או שני דגים גדולים ביום, בהתאם לנוהל הרישיונות של אגף הדיג.

דיג הקפה קרוב לחוף: בספינת דיג הקפה (רשת טבעת/צ'ינצ'ולה), שתי קצוות הרשת נאספות בירכתיה כך שהן מקיפות את שלל הדגים. ניתן לזהות את הספינה באמצעות הכננת (מנוף קטן) שנמצא על הירכתיים של הסיפון ומושב צופה בחרטום. לשיטת דיג זו אסור לפעול במרחק הקטן מ-500 מ' מהחוף.
טיפ לאמידת מרחק הספינה מהחוף: אתרו עצמים ברורים במים (כמו איונים, סלעים, שוניות ומצופים קבועים) בקרבת הספינה. נסו להעריך את מרחקם מהחוף ואת מיקום הספינה ביחס למרחק זה.

דיג מכמורת באזור אסור: ספינות המכמורת הן ספינות הדיג הגדולות ביותר לאורך חופינו. השיטה כוללת גרירת רשת באורך עשרות מטרים לאורך קרקעית הים. ניתן לזהות את הספינה באמצעות הגלגלת הגדולה שנמצאת על הירכתיים של הסיפון וקבינה גדולה בחרטום. דיג מכמורת אסור לחלוטין מחוף דור וצפונה. בין דור לבת ים דיג המכמורת אסור מתחת לעומק 40 מ', מדרום לבת ים דיג המכמורת אסור מתחת ל-30 מ'. בנוסף, דיג המכמורת אסור באזורים סלעיים המסומנים בפוליגונים אדומים לפי המפה.

 

עבירת דיג אחרת:
שימוש ברשת עם גודל עין קטן מהמינימום: 

  • מכמורת – גודל העין המינימלי המותר ברשת הוא 22 מ"מ בין קשר לקשר או מידת מתח של 44 מ"מ ברשת ו-24 מ"מ בשק או מידת מתח של 48 מ"מ בשק.
  • רשת עמידה (זימים) – גודל העין המינימלי המותר ברשת הוא 30 מ"מ בין קשר לקשר.
  • רשת הקפה (צ'ינצ'ולה) – גודל העין המינימלי המותר ברשת הוא 10 מ"מ.

דיג ללא רישיון: כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג, חוץ מדיג חכה מהחוף. יש שני סוגים של רישיונות, רישיון לדיג ספורטיבי ורישיון לדיג מסחרי, והם מונפקים על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות. דיג בעזרת רחפן מהחוף נדרש ברישיון דיג ספורטיבי. במידה והדיג מבוצע מכלי שיט, כלי השיט נדרש ברישיון גם כן (אלא אם מדובר על שימוש בעד 3 חכות בלבד).

דיג בשמורה

הדיג בשמורות טבע ימיות אסור על-פי חוק, למעט דיג בחכה מהחוף בחלק מהאתרים.

ראש הנקרה-אכזיב: אין לדוג כלל בתחומי השמורה, למעט דיג בחכה מהחוף (מקל וחוט בלבד) המותר מאנדרטת המעפיל ודרומה בלבד.

ראש הכרמל: אין לדוג כלל בתחומי השמורה

שקמונה: אין לדוג כלל בתחומי השמורה, למעט דיג בחכה מהחוף. 

איי דור-מעגן מיכאל: אין לעלות על האיים כלל ולשום מטרה. בהתאם לכך, ישנו איסור דיג מלא על האיים.

דור-הבונים: אין לדוג כלל בתחומי השמורה, למעט דיג בחכה מהחוף באזור המסומן בלבד בצפון השמורה. איסור הדיג אינו חל על דייגים בעלי היתר אישי בתוקף. אין לשהות בשמורה בשעות החשיכה, כולל דיג.

גדור: אין לדוג כלל בתחומי השמורה, למעט דיג בחכה מהחוף. אין לשהות בשמורה בשעות החשיכה, כולל דיג.

אבטח וחולות ניצנים: אין לדוג כלל בתחומי השמורה, למעט דיג בחכה מהחוף. אין לשהות בשמורה בשעות החשיכה, כולל דיג.

דיג בחוף רחצה מוכרז

צו הסדרת מקומות רחצה קובע כי אין לדוג כלל בחוף רחצה מוכרז ובתחום 100 מ' לכל כיוון ממגדל המציל.

דיג של מין מוגן

חלק מהחיות בים התיכון מוגנות ואסור לפגוע בהן בשום צורה, לרבות דיג. חיות אלה מוגנות מתוקף אכרזת ערכי הטבע המוגנים, בהתאם לחוק גנים לאומיים ושמורות הטבע.

במסגרת זו, כל היונקים הימיים, צבי הים, הכרישים והבטאים הם ערכי טבע מוגנים. בנוסף, כל הרכיכות (למעט דיונונים ותמנונים), מוגנות בים התיכון, וכך גם הצורבים (אלמוגים ושושנות ים), קווצי העור (מלפפוני ים, קיפודי ים, נחשוני ים וחבצלות ים), ספוגים, והלובסטר הים תיכוני (כפן גושמני), חלק ממיני הדגים כמו הדקר האלכסנדרוני.

בכדי לזהות את המין, כנסו למדריך המינים המקוון כאן או באפליקציה!

 

טעויות נפוצות בדיווח

#1

טעות נפוצה בדיווח על דיג לא חוקי היא דיווח על רשתות עמידה בקרבת החוף: על פי החוק התקף כיום בישראל, אין מגבלה על דיג בקרבת החוף, למעט דיג בשמורת טבע (אשר אסור בכל השמורה), דיג מסירה בחוף מוכרז, דיג מכמורת בעומק רדוד ודיג בכל השיטות האסורות.

#2

בלבול בין ספינת מכמורת לבין סירת דיג הקפה (צ'ינצ'ולה): טעות נפוצה נוספת היא בלבול בין סירת הקפה לבין מכמורתן. הן נראות שונה, דגות שונה, והמגבלות עליהן שונות. הנה המחשה שתעזור לכם להתמצא.

הבדלים מכמורת ספינות הקפה

#3

ראיתם רשת במים? איך מבדילים בין רשתות עמידה לרשתות הקפה (צ'ינצ'ולה)?
רשתות עמידה ממוקמות באופן אנכי במים, כאשר קצה אחד חופשי ואת הקצה השני גוללים מהספינה ביד או באמצעות כננת. הרשתות בשימוש בספינות דיג באורך של עד 10מ' וגודל העין המינימלי ברשת הוא 30מ"מ מקשר לקשר. לעומתה, בספינת דיג ברשת הקפה (צ'ינצ'ולה) שתי קצוות הרשת נאספות בירכתיה כך שהן מקיפות את השלל. כלי השיט יכול להיות קטן ועד ספינות משוכללות באורך 30מ' וגודל העין המינימלי ברשת הוא 12מ"מ.

נחשפתם לאירוע דיג לא חוקי?
דווחו לנו באפליקציית הדיווחים 
 SeaWatch

דיג במיכלי צלילה של ערך טבע מוגן- כפן גושמני | צילום: אייל מילר

דיג במיכלי צלילה של ערך טבע מוגן- כפן גושמני | צילום: אייל מילר

מכמורת פחות מ- 15 מטר עומק | צילום: אלון רוטשילד

מכמורת פחות מ- 15 מטר עומק | צילום: אלון רוטשילד

איך הדיווח שלך יעשה שינוי?

בעת דיווח על דיג לא חוקי מועבר הדיווח באופן מידי לפקחי היחידה הימית ברשות הטבע והגנים. במקרים מסוימים הדיווחים מתועדפים בחשיבות עליונה וצוות היחידה מגיב בזמן אמת. לעיתים הדיווחים משמשים גם כבסיס לפתיחת תיק וחקירה עתידית בנושא הדיווח.

חשוב לציין שגם אם לא ניתן טיפול ישיר לאחד הדיווחים על דיג לא חוקי, הדיווחים נאגרים ומשמשים ליצירת בסיס נתונים, לאפיון מדויק של דפוסי עבירות וליצירת לחץ על מקבלי ההחלטות להגדיל את המשאבים לאכיפה בים (תקנים, ציוד ותעדוף).

על מה חשוב להקפיד?

דיווח על דיג לא חוקי יכול לשמש כמידע מודיעיני או כראיה לפתיחת תיק אכיפה. על מנת שדיווח ישמש באופן ישיר בתיק אכיפה, חשוב לצרף כמה שיותר פרטים מזהים לרבות ראיות תומכות: רצוי שתמונה המתעדת אירוע עברייני תכלול את הפגיעה, את האמצעי הפוגע, את האדם הפוגע, ופרטים המזהים את מקום העבירה.

שתפו:
להמשך קריאה: הקטגוריות