החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

התנגשות עופות בתשתיות ימיות

עופות נודדים בים התיכון

הים התיכון בישראל מהווה ציר נדידה מאירופה לאפריקה עבור כ-240 מיני עופות, הנודדים מעל הים במסגרת מסען השנתי. למעשה, מרבית העופות הנודדים מעל ישראל, חולפים בדרכם מעל הים התיכון. ישראל מחויבת להגן על מינים נודדים במסגרת אמנת CMS  (Convention on Migratory Species), וכל מיני העופות מוגדרים כערכי טבע מוגנים בחוק הישראלי.

מרבית מיני העופות נודדים מעל הים בשעות הלילה, ומסתייעים לשם כך בכוכבים לצורך ניווט. משום כך, רבה רגישותן להפרעות פיזיות (מכשולים פיזיים בים, כמו אסדות ואנטנות), והפרעות תאורה העלולות לגרום לשיבוש יכולת הניווט של העופות, ואף להתנגשות שלהם במכשול. סכנת ההתנגשות חמורה במיוחד מכיוון שעופות רבים נודדים בגובה נמוך:

עופות מים נודדים (100 מינים בישראל, כולל למשל מיני ברווזים) עפים בגובה נמוך, 0-100 מ' מעל פני הים. סקר נדידה של ציפורי שיר שבוצע בחוף תל-ברוך זיהה נדידה בהיקף של כ- 150 אלף ציפורים בעונה, בגבהים נמוכים של 5 – 50 מטרים מעל פני הים (סובל 1985). יתכן שמספרים אלה מהווים רק חלק קטן מהציפורים שחולפות בגבהים הנמוכים כי הספירה התבצעה בשעות האור בלבד. בנוסף, מחקרי מכ"מ מצביעים על כך שציפורים מנמיכות את גובה המעוף בשעות הבוקר לקראת הנחיתה בחוף הישראלי (בדרכן מאירופה בחודשי הסתיו).

עופות ים

בנוסף לעופות נודדים, מול חופי ישראל נמצאים גם עופות ים, השוהים חלק מזמנם מעל המים (לצורכי תזונה או לינה, לא נדידה), ומעופפים לרוב בגובה נמוך מאוד מעל פני המים (0-10 מ'), כשהם מנצלים זרמי אוויר קלים הנוצרים מעל לגלי הים.

כאלה הם עופות ים "אמיתיים" (כמו המין יסעור מצוי – Puffinus yelkouan) המוגדר במין שעתידו בסיכון, וגם עופות השוהים רק חלק מהזמן בים, כמו שחפים, שגם גם הם מבצעים תנועה יוממית בגובה נמוך מעל המים.

יסעור מצוי. צילום – יואב פרלמן

סולה צפונית. צילום – יואב פרלמן

מניעת התנגשות עופות במבנים ימיים

מבנים ימיים מהווים גורם סיכון לעופות נודדים ומקומיים, שחלקם מעופפים בגובה נמוך מעל הים, ומצוי בסיכון להתנגשות במתקנים המצויים מעל פני המים (בעיקר בלילה ובתנאי ראות גרועים).  לשם התרשמות, מחקר שבוצע בים הצפוני מצא כי כ-200 עופות מ-34 מינים מתנגשים במבנה ימי בודד (אסדה), בממוצע, כל שנה.

לכן, יש לערוך בחינה סביבתית לאלמנטים המבונים מעל פני הים, ולהגדיר הנחיות ברורות למניעת התנגשות עופות, לרבות:

· צמצום גובה המבנים ככל הניתן מעל פני המים.

· מניעת זיהום אור – הנחיות תאורה ידידותית לסביבה

· תאורת סימון – אם צרכים בטיחותיים או ביטחוניים יחייבו תאורת סימון במתקן, יש לעמוד על תאורת סימון שאינה מסכנת עופות נודדים: שימוש באור מהבהב ולא באור קבוע, עם הבזקי אור קצרים יחסית למרווח שבין ההבזקים. בארה"ב הוכח ששימוש באור LED המהבהב בתדר של 27 עד 33 הבהובים לדקה, יעיל ביותר למניעת התנגשויות ציפורים (2012 Patterson).

· כבלים ואנטנות: עופות המעופפים בלילה מתנגשים בכבלי מתח ואנטנות.  מומלץ להימנע מפריסת כבלים ומוטות אנטנה דקים שלעופות קשה לראותם. בכל מקרה של פריסת כבלים עיליים יש לסמן אותם באמצעים מתאימים.

ניתוח סיכונים לבעלי כנף ממתקנים ימיים | פברואר 2022

שתפו:
להמשך קריאה: זיהום נפט וגז