נגישות
כלי נגישות
על מה אנחנו שומרים?

עושר החיים בים התיכון

הים התיכון- שטחי טבע עצומים ללא הגנה

הסביבה הימית של ישראל מהווה נתח עצום (שווה ערך לחמישית מהשטח היבשתי בגבולות הקו הירוק) משטחה הטריטוריאלי של ישראל – כ 3950 קמ”ר ושטח רחב היקף נוסף בתחום המים הכלכליים.

הים התיכון מאכלס מגוון ביולוגי ייחודי, ומספק שירותי מערכת אקולוגית החיוניים לאדם: מקור מזון, תשתית לחקלאות ימית, מקור מים להתפלה, אתר פנאי ונופש, מקור אנרגיה ועוד.

המגוון הביולוגי של הים התיכון נחשב גבוה ביחס לגודלו של הים. על פי הערכות שנעשו לאחרונה, המגוון בו כולל כ- 17,000 מינים, אך ברור כי ישנה הערכת חסר ניכרת במינים מיקרוסקופיים ובמיני הים העמוק, המהווה כ- 80% משטח הים.

מציאת האיזון בין שימושי האדם לשמירה על הסביבה הרגישה של הים התיכון מהווים אתגר ראשון במעלה ומחייבים גיבוש מדיניות ניהול משולבת, תוך התאמה לסטנדרטים הבינלאומיים.

 

צילום ועריכה: אנדרי אהרונוב

עושר החיים בים התיכון

חשמלן עינוני | צילום: צביקה פייר-פולג

חשמלן עינוני | צילום: צביקה פייר-פולג

סרטן קצר בטן. בטנם הרכה של סרטנים אלה מקופלת מתחת לחזה שלהם, המוגן בשלד חיצוני העשוי כיטין קשה. כך הבטן הרכה מוגנת מפגיעה | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

סרטן קצר בטן. בטנם הרכה של סרטנים אלה מקופלת מתחת לחזה שלהם, המוגן בשלד חיצוני העשוי כיטין קשה. כך הבטן הרכה מוגנת מפגיעה | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

אצטלן. האצטלנים הם חסרי חוליות בעלי מעטה ג׳לטיני. האצטלנים משתייכים לקבוצת בעלי מיתר הגב (מיתרניים) ולכן הם מהווים קרובי משפחה רחוקים של החולייתנים. האצטלנים ניזונים מסינון מי הים ולכידת חלקיקי מזון | צילום: תמר פלדשטין

אצטלן. האצטלנים הם חסרי חוליות בעלי מעטה ג׳לטיני. האצטלנים משתייכים לקבוצת בעלי מיתר הגב (מיתרניים) ולכן הם מהווים קרובי משפחה רחוקים של החולייתנים. האצטלנים ניזונים מסינון מי הים ולכידת חלקיקי מזון | צילום: תמר פלדשטין

סרטן קצר בטן שחיין. ניתן לראות היטב את הגיוון בצורות הגפיים, אשר כמו ״אולר שוויצרי״ משמשות לפונקציות שונות - רגל רחבה המשמשת כמשוט לשחייה, רגליים להליכה, וידי צבת לאחיזת המזון ולהגנה | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

סרטן קצר בטן שחיין. ניתן לראות היטב את הגיוון בצורות הגפיים, אשר כמו ״אולר שוויצרי״ משמשות לפונקציות שונות - רגל רחבה המשמשת כמשוט לשחייה, רגליים להליכה, וידי צבת לאחיזת המזון ולהגנה | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

חילזון מסוג יסדוק. ניזון מאצות אותן הוא מגרד מפני הסלע | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

חילזון מסוג יסדוק. ניזון מאצות אותן הוא מגרד מפני הסלע | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

שושנת ים אדומה. צדה חסרי חוליות זעירים בעזרת זרועות ציד המכילות תאים צורבים | צילום: אמיר גור

שושנת ים אדומה. צדה חסרי חוליות זעירים בעזרת זרועות ציד המכילות תאים צורבים | צילום: אמיר גור

חשופית מהמין חיננית הים Goniobranchus annulata. מעליה ניתן לראות אורגניזם דמוי נוצה, מקבוצת ההידרוזואה | צילום: תמר פלדשטין

חשופית מהמין חיננית הים Goniobranchus annulata. מעליה ניתן לראות אורגניזם דמוי נוצה, מקבוצת ההידרוזואה | צילום: תמר פלדשטין

נחשון ים. בעל חיים מקבוצת ״קווצי העור״, בעלי סימטריה מחומשת. קרוב משפחה של קיפודי הים וכוכבי הים | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

נחשון ים. בעל חיים מקבוצת ״קווצי העור״, בעלי סימטריה מחומשת. קרוב משפחה של קיפודי הים וכוכבי הים | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

חי- טחב (Bryozoa) - חסר חוליות מושבתי ישיב. בזכות השלד הגירני מהווים חלק ממיני החי-טחביים ״בוני סלע״ משמעותיים ובכך תורמים למורכבות המצע ומשפיעים על מגוון המינים בבית הגידול. ניזונים מחלקיקי מזון זעירים אותם הם מסננים מהמים | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

חי- טחב (Bryozoa) - חסר חוליות מושבתי ישיב. בזכות השלד הגירני מהווים חלק ממיני החי-טחביים ״בוני סלע״ משמעותיים ובכך תורמים למורכבות המצע ומשפיעים על מגוון המינים בבית הגידול. ניזונים מחלקיקי מזון זעירים אותם הם מסננים מהמים | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

סרטן נקשן | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

סרטן נקשן | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

איברי סינון המזון של תולעת רב זיפית. התולעת חיה בתוך נרתיק צינורי, ומתוכו פורשת ״זר״ של רגליים המשמשות לסינון חלקיקי מזון מהמים. ״עיניים״ זעירות מאפשרות לתולעת להבחין בסכנה ולסגת בזריזות לתוככי הנרתיק | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

איברי סינון המזון של תולעת רב זיפית. התולעת חיה בתוך נרתיק צינורי, ומתוכו פורשת ״זר״ של רגליים המשמשות לסינון חלקיקי מזון מהמים. ״עיניים״ זעירות מאפשרות לתולעת להבחין בסכנה ולסגת בזריזות לתוככי הנרתיק | צילום: מעבדת רילוב, חיא״ל

בלוטי ים צמודים לשונית סלעית בשעת השפל. בלוטי ים הם סרטנים צמודי מצע הניזונית מסינון מי הים, ועמידים במיוחד לתנאי יובש ולמפץ הגלים | צילום: לירון גורן

בלוטי ים צמודים לשונית סלעית בשעת השפל. בלוטי ים הם סרטנים צמודי מצע הניזונית מסינון מי הים, ועמידים במיוחד לתנאי יובש ולמפץ הגלים | צילום: לירון גורן

מגוון עשיר של אצות בסמוך לאיי אכזיב בעונת האביב. השונית הסלעית מהווה את העוגן עליו יושבות האצות. האצות עצמן מגדילות את המורכבות המבנית של בית הגידול, ומהוות בית לשפע ייצורים חיים | צילום: גיל רילוב

מגוון עשיר של אצות בסמוך לאיי אכזיב בעונת האביב. השונית הסלעית מהווה את העוגן עליו יושבות האצות. האצות עצמן מגדילות את המורכבות המבנית של בית הגידול, ומהוות בית לשפע ייצורים חיים | צילום: גיל רילוב

דקר (לוקוס) באי שחף, אחד מאיי ראש הנקרה המצוי בתוך השמורה הימית היחידה בה מתבצע פיקוח יעיל מפני דיג על ידי רשות הטבע והגנים | צילום: גיל רילוב

דקר (לוקוס) באי שחף, אחד מאיי ראש הנקרה המצוי בתוך השמורה הימית היחידה בה מתבצע פיקוח יעיל מפני דיג על ידי רשות הטבע והגנים | צילום: גיל רילוב

תמנון וצולל | צילום: אמיר גור

תמנון וצולל | צילום: אמיר גור

הרצאתו של ד"ר אליוט נורס, המכון לשמירת הים, ארצות הברית.

בהרצאה מציג ד"ר נורס את האיומים על הסביבה הימית, ואת החשיבות של קידום שמורות טבע ימיות, מתוך ניסיונו ארוך השנים כמדען וכיועץ לנשיא ארצות הברית.

להמשך קריאה: הדיירים >>>