החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

חקלאות ימית

צמצום יחסי גומלין בין כרישים וחוות חקלאות ימית לגידול דגים בים הפתוח

האתגר

חקלאות ימית של חוות גידול דגים בים הפתוח הן ענף המצוי בתנופת פיתוח, נוכח הצורך לספק דגים מייצור מקומי תוך מינימום פגיעה בסביבה. חוות גידול דגים מושכות טורפים כמו כרישים. מכיוון שמדובר על חוות מסחריות שבהן עובדים העוסקים בפעילות צלילה ותפעול, נוצר קונפליקט פוטנציאלי שיש לנהל.

יש צורך למנוע פגיעה במגדלי דגים, במלאי הדגים וברשתות בחוות חקלאות ימית בין התיכון כתוצאה מהתרכזות כרישים סביבם מחד, ולשמור על אוכלוסיית הכרישים המקומית ולמנוע פגיעה בחיות בר מוגנות מאידך.

מטרות הפרויקט

יצירת מתווה תיפעולי ומערכתי אשר יצמצם אינטראקציה בין כרישים ובין חוות גידול דגים בחקלאות הימית, תוך הטמעתו בהנחיות המחייבות של משרד החקלאות לכלובי הדגים.

תוצרי הפרויקט

  • סקר וריכוז מידע על תופעת חקלאות ימית בעולם כולל אמצעי הגנה, מניעה והמלצות ליישום. יצירת מסגרת עבודה לניטור כרישים סביב כלובי דגים.
  • הגדרת ממשק פינוי פסדים (דגים מתים, המהווים גורם עיקרי למשיכת כרישים) מכלובי דגים בים הפתוח, כאמצעי מרכזי לצמצום הקונפליקט.
  • שילוב ממשק פינוי פסדים מכלובים ברגולציה – בתקנות מניעת מחלות בע"ח (גידול דגי מאכל) הנמצאות בשלבים מתקדמים של אישור.

השינויים שהתרחשו או צפויים להתרחש כתוצאה מהפרויקט

  • כתוצאה משינוי ממשק פינוי פסדים צפוי כי תיקטן כמות הכרישים בקרבת חוות חקלאות ימיות בים הפתוח, תצטמצם השפעת החוות על אוכלוסיית הכרישים, ובכך יקטן החיכוך עם מגדלי הדגים.
  • מתוכננת הקמת מערכת פיילוט לפינוי פסדים אוטומטי באמצעות מעליות אוויר כתחליף לפינוי באמצעות צוללנים (בתהליכי אישור).

כריש בסמוך לכלובי הדגים | צילום: אבירם ולדמן, the tower

צמצום יחסי הגומלין בין כרישים לחוות גידול דגים בים הפתוח

שתפו:
להמשך קריאה: מהתקשורת