נגישות
כלי נגישות

אודות ״החצי הכחול״

הים התיכון מהווה חצי משטח מדינת ישראל, ומהווה את שטח הטבע הגדול ביותר שהמדינה מנהלת. הטבע הימי מספק שירותים חיוניים לקיומנו על היבשה: חמצן, מיתון שינויי אקלים, חלבון מן הים, תרופות חדשניות, תיירות וחינוך. ים בריא מאפשר ניהול סיכונים כמו התמוטטות מצוקי החוף, התפרצות מדוזות והתפשטות מינים פולשים ארסיים. דיג אגרסיבי, העדר פיקוח וחקיקה מיושנת הביאו את הים התיכון של ישראל אל סף קריסה. הדגה ובעלי החיים הימיים מושמדים בקצב רצחני, רבים מהם נזרקים מתים לים בטרם התרבו או גדלו והים התיכון בפתחו של אסון אקולוגי. רק 0.3% משטח המים הריבוניים של הים התיכון הישראלי מוכרזים כשמורות טבע ימיות, בעוד במים הכלכליים אין כלל חקיקה המסדירה את פעולות הפיתוח, ואין שמורות טבע ימיות או ממשק דיג.

החצי הכחול של ישראל

הפרויקט, בהובלת החברה להגנת הטבע, חותר למימוש החזון של ים תיכון בריא, שבו מערכת אקולוגית מאוזנת, השומרת על בתי הגידול הייחודיים והמאפיינים, ועל מבנה מארג המזון, בדגש על שמירת האוכלוסיות של הטורפים  במערכת (דקרים, טונה, צב ים חום, דולפינים ועוד). הפרויקט מקדם את הכרזת 20% משטח המים הריבוניים כשמורות טבע ימיות, בהתאם לתכנית האב של רשות הטבע והגנים, כשמורות גדולות, עמוקות, ללא דיג ושימושים פוגעניים ובניהול ופיקוח של רט"ג. עד כה סייענו לאישור תכנית המתאר להרחבה (החלקית) של שמורת הטבע הימית ראש הנקרה.

הפרויקט (בשמו הקודם – דגים באחריות) הוביל לקידום רפורמה מקיפה בניהול הדיג בים התיכון, ששיאו תקנות דיג חדשות, סגירת שליש מהים התיכון לדיג מכמורת, והקמת יחידת אכיפה ימית ברשות הטבע והגנים. אנו ממשיכים לפעול להשלים את רפורמת הדיג, ובעיקר את השגת מתווה לפיצוי דייגי המכמורת וביטול שיטת דיג הרסנית זו בישראל, ולהכרזת דגים המצויים בסכנת הכחדה כערכי טבע מוגנים.

הפרויקט מפעיל את מוקד sea watch – אפליקציה סלולרית המאפשרת לציבור לדווח על מפגעים, עבירות דיג וזיהום, וחיות פצועות בים התיכון – דיווחים המועברים מיידית לגורמי הפיקוח והטיפול בפילוח נושאי ואזורי.

אנו פועלים לתיקון תזכיר חוק אזורים ימיים, המקודם כעת בכנסת, ולהטמעת מנגנונים סביבתיים, שיקולי שקיפות ושיתוף ציבור, ועיגון שמורות טבע ימיות במסגרתו. עוד אנו פועלים לשיפור תכנית המרחב הימי שמוביל מנהל התכנון במשרד האוצר, ולהטמעת שיקולי שמירת טבע וסביבה בתכנון המרחבי ובמדיניות הכוללת לניהול הים.

הפרויקט מרכז שולחנות עגולים המעודדים את בעלי העניין בחזית החוף למזער את נזקי התאורה ולעבור לתאורה ידידותית לסביבה, על מנת לצמצם את ההשפעות על הסביבה החופית והימית.

צוות הפרויקט

  • מנהל הפרויקט | אלון רוטשילד
  • אקולוגיה וממשק דיג | פרופ׳ מנחם גורן, אוניברסיטת ת״א
  • כלכלה ואסטרטגיה | TASC
  • דיאלוג | אמיתי הר לב: מודוס תהליכים שיתופיים
  • ליווי משפטי | עו"ד נועה יאיון, החברה להגנת הטבע, עו"ד ישי שנידור
  • הסברה | WE
  • קשרי ממשל | גיתית הירש
  • מלווה מקצועי | Prof’ Andrew Rosenberg,Union for Concerned Scientists, USA

הפרויקט ממומן ע״י תכנית הסביבה הימית של קרן יד הנדיב ועל ידי החברה להגנת הטבע.