החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

דיווח על מינים פולשים

השפעתם של המינים הפולשים

חופי הים התיכון בארץ, רגישים מאוד למינים פולשים. מרבית הפולשים מגיעים מים סוף דרך תעלת סואץ. עקב דמיון בתנאים בין מזרח הים התיכון לים סוף והקרבה הגדולה לפתח התעלה, מינים אלו מתבססים בחופי הארץ ומהווים איום על מינים מקומיים על ידי טריפה בלתי מבוקרת, או דחיקה של מינים מקומיים.

מינים מבוססים: מינים רבים הופיעו בחופי הארץ זה מכבר והתבססו כחלק מהמערכת האקולוגית. מינים אלו כמעט ואינם ניתנים למיגור בשל מספרם הרב ולעיתים אף תופסים את מקומו של בעל חיים מקומי במערכת האקולוגית.

דיווח על המינים שהופיעו בתקופה האחרונה והם עדיין לא מבוססים, עשוי לסייע למיגור אפקטיבי. לעיתים מדובר במינים שיכולת ההתבססות וההצלחה שלהם בדחיקת מינים מקומיים, מוכרים לנו מחקרי מקרה ברחבי העולם. הזהרון ההדור הוא דוגמא למין שנצפה מספר פעמים מול חופי הארץ. הוא טרם התבסס כאן אולם הוא מוכר כמין שהתבסס במקומות רבים ובעיקר בחופים הקריביים, שם ניכר שנוכחותו פוגעת במינים המקומיים.

האפליקציה מכילה את רשימת המינים הפולשים (או מועמדים לפלישה) שטרם התבססו וניתן לבחון אפשרות למיגורם.

איצטלנים

צילום: נועה שנקר

קווצי עור

צילום: Roberto Pillon

פרפרון שחור שת

דגים

צילום: ענת לין

סרטנים

צילום: עוז ריטנר

זהרון הדור | צילום: חגי נתיב

זהרון הדור

צילום: חגי נתיב

איך הדיווח שלך יעשה שינוי?

דיווח על מינים שאינם מבוססים, מועבר אל האקדמיה לחוקרים בתחומים הרלוונטיים ואל רשות הטבע והגנים. צוות המומחים משתדל לאתר את המקרים והאתרים בהם ניתן לבודד את הפולשים ולעצור או להאט את פגיעתם באוכלוסייה המקומית.

על מה חשוב להקפיד?

בכדי לוודא שאכן מדובר במין פולש שקיים סיכוי למגרו, אנא דווחו על מינים מתוך הרשימה (או מינים שאינם מוכרים כלל באזור זה). צירוף תמונה ישפר את אמינות הזיהוי.

שתפו:
להמשך קריאה: הקטגוריות