נגישות
כלי נגישות

צור קשר

החברה להגנת הטבע
רחוב הנגב 2 תל אביב
03-6388744
איש קשר: אלון רוטשילד | מנהל תחום המגוון הביולוגי ו"החצי הכחול"