החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

מטרות ויעדים

מטרות ויעדי תכנית השמורות של ישראל

מטרת העל: שמירת המגוון הביולוגי של ים תיכון, לרבות בתי גידול ייחודיים, בתי גידול מייצגים, מיני דגל, ומערכת אקולוגית שלמה, רציפה ומתפקדת.

מפתחות להצלחה:

  • שמורות טבע ימיות גדולות וללא שימושים פוגעניים

  • רשת של שמורות ימיות המקיימות קישוריות אקולוגית

  • הגנה מקסימלית על בתי גידול ייחודיים

  • הגנה מעל סף מינימום על בתי גידול מייצגים
 

מדיניות שמירת הטבע בים התיכון - רט״ג 2012

מידת הייצוג של יחידות אקולוגיות של קרקעית הים התיכון בשטחים מוגנים במים הריבוניים – המצב הקיים והמלצות לעדכון מסמך המדיניות למרחב הימי | אקולוגיה וסביבה, 2024

שתפו:
להמשך קריאה: שמורת ראש כרמל