נגישות
כלי נגישות
החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

אודות Sea Watch

מוקד מבוסס אפליקציה

SeaWatch הוא מוקד מבוסס אפליקציה סלולרית לטיפול בדיווחי ציבור אודות מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת. המוקד חותר לייעל ולהעצים את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון, על ידי הגברת מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי השימור בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן אמת אל גורמי האכיפה.

אופן פעילות המוקד

המוקד פועל באמצעות אפליקציה ומוקד טלפוני, בעזרתם ניתן לדווח על מפגעים ימיים: דיג לא חוקי, דיג בשמורת טבע, דיג מינים מוגנים, צב ים או יונק ימי פצוע, פגיעה בערכי טבע מוגנים, רשת רפאים, פסולת ימית, זיהום ים ומין פולש.

בכל דיווח קיימות שאלות מובנות באפליקציה, אשר מכוונות לדיווח מפורט ומדויק, המאפשר המשך יעיל בטיפול במפגע לרבות מיקום מבוסס GPS על גבי מפה ואפשרות לצירוף תמונה. פרטי הקשר של המדווח נשארים חסויים לעיניי הציבור.

באפליקציה גם מידע רב אודות מינים מוגנים, מינים פולשים, מיקומי שמורות טבע ועוד.

האפליקציה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול והאכיפה בים התיכון ובמפרץ אילת. כל הדיווחים מועברים באופן מידי לגורמי האכיפה על ידי SMS ומייל הכולל בתוכו את כל פרטי האירוע, בהתאם לחלוקה הבאה:

האפליקציה במובייל

טיפול בדיווחים על ידי צוות המוקד

1. רשויות האכיפה אינן מתחייבות לטפל בכל דיווח, אך אנו מתחייבים להעביר כל דיווח איכותי אל הרשויות, ולבצע מעקב אחר הטיפול בו.

2. קשר שוטף עם המדווחים – לאחר כל דיווח אנו פונים אל המדווח בבקשה למשוב על ממשק הדיווח ואופן הטיפול בדיווח (בשיחה טלפונית ועל ידי משוב אנונימי ממוחשב).

3. ניתוח ואיפיון מידע – כל המידע המופיע בדיווחים מאומת ונאגר במסד נתונים. מידע זה משמש לאפיון של דפוסי העבירות בים על פי הזמן (שעות, ימים), האזור, כמות וסוגי העברות. אפיונים אלו וכן חקרי מקרה ומסקנות מתפרסמים בדוח רבעוני.

seawatch במספרים

אודות אפליקציית SEAWATCH

שתפו:
להמשך קריאה: איך הדיווח שלך יעשה שינוי