החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

חוף הים

תשתיות חוף וים

הסביבה החופית של ישראל היא מרחב רגיש מאוד מבחינה אקולוגיתכל התערבות תשתיתית בשטח עלולה לגרום לשיבוש מאזן הסעת החולפגיעה בבתי גידול ימייםהפרעה לרבייה של צבי יםחדירה של מינים פולשיםועוד.

במסגרת פרויקט משותף עם החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכוןפותחו שני מסמכים מנחים להנחת תשתיות בסביבה החופית – הן ביבשה והן בים.

  • מסמך מפרטים טכניים להנחיות אקולוגיותעל פי סוגי הגנות למצוק (ביבשה או בים).
  • מדריך ניהולי המכיל הנחיות אקולוגיות בעת התכנוןהמכרזהביצוע והפיקוח על ההקמה של הגנות למצוק החופי.

גם תשתיות חופיות נוספות יכולות לצאת נשכרות מהטמעה של ההנחיות האקולוגיות המופיעות במסמכים אלהכדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלהן.

מדריך ניהולי לעבודות הגנה על המצוק החופי

ארגז כלים להטמעת שיקולים אקולוגיים

שתפו:
להמשך קריאה: זיהום אור