החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

על מה אפשר לדווח בים התיכון?

דיג לא חוקי

כללי הדיג נקבעים בפקודת הדיג, תקנות הדיג ונוהל רישיונות הדיג. אלו כוללים הגבלות על שיטות הדיג, עונות, אזורי דיג, ציוד הדיג, אורך המינימום לדגים וכמות השלל בדיג ספורטיבי. מטרתם היא להביא לשיפור מצב הטבע הימי בישראל באמצעות ניהול משאב הדגה בצורה מקיימת.
שלל דיג בצלילה בעזרת אוויר מאולץ, הכולל את המין המוגן כפן גושמני | צילום: אייל מילר

דיג במיכלי צלילה של ערך טבע מוגן- כפן גושמני | צילום: אייל מילר

חיה פגועה

בים התיכון של ישראל נפלטים לחוף כ-350 צבי ים פצועים בשנה, כמעט שליש מתוכם עדיין בחיים וניתנים להצלה! באילת, לעיתים רחוקות מתגלים צבי ים פצועים במפרץ.

צילום: טל קרן, מרכז להצלת צבי ים, רט״ג

צילום: טל קרן, מרכז להצלת צבי ים, רט״ג

עבירה במסעדה או בחנות

דווחו על חיות ימיות אסורות למכירה שמוצעות בחנות או במסעדה.

 

מכירה של דקר סלעים (לוקוס) באורך הקטן מ-40 ס"מ, בניגוד לחוק.

קריסת מצוקים

לאורך חופי ישראל בים התיכון ישנה רצועה של 45 קילומטרים מצוק בקטע שבין חדרה לאשקלון.
במקטעים מסוימים קיימת בו סכנת התמוטטות כתוצאה מתהליכי בלייה ושחיקה.

החברה להגנת מצוקי החוף קוראת לציבור לדווח על קריסת מצוקים על מנת לשפר את התיעוד והניטור של התופעה.

זיהום או פסולת

זיהום ים הוא החדרה מלאכותית של חומר או אנרגיה לים באופן שגורם להשפעה שלילית על הסביבה הימית.
דווחו על הזרמת שפכים, דליפת נפט, כתם שמן, זפת ועוד.

אירוע הזפת בחופי ישראל בפברואר 2021

רשת רפאים

רשתות רפאים הנן רשתות דייג שיצאו מכלל שימוש אך נותרו במרחב הימי אם בשוגג או בכוונה תחילה. רשתות אלה מהוות סכנה למתרחצים, צוללים ולבעלי חיים ימיים.

 

הסרת רשת נטושה מקרקעית הים בשמורה הימית ראש הנקרה, דצמבר 2021 | צילום: עצמון דגן ובר שטרנבך

 

נסיעה על החוף

בהתאם לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, לא ינהג אדם ברכב בחוף הים בתחום 100 מ' מקו גאות המים.
הדיווח שלך יועבר מידית לרשות הטבע והגנים שממונים על אכיפת החוק.

נסיעה על החוף בחדרה | צילום: מתוך הדיווח

שיט מסוכן

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) קובעות:

  1. איסור שיט מנועי בתחום ה-300 מ' מקו החוף, למעט גישה מהחוף או אליו מעומק הים במהירות המוגבלת ל-5 קשרים. מאיסור זה מוחרגת כיום פעילות סירות דיג.
  2. איסור שיט בתחום חופי רחצה מוכרזים ו-50 מ' נוספים מקצה גבול חוף הרחצה, משני צדיו, ללא יוצאים מן הכלל.
  3. שמירת מרחק של 200 מ' ממצוף עם דגל צוללים.

 

 

שיט אסור בחוף מוכרז ובקרבת חותרים | צילום: מתוך הדיווח

שתפו:
להמשך קריאה: זירת התצפיות