החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

הים העמוק

הכירו את הים העמוק של ישראל!

 

מהו הים העמוק?

הים העמוק מתחיל היכן שנגמר האור, בממוצע מעומק של 200 מטרים ומטה. לעומקים אלו אור השמש כמעט ואינו חודר, ועולם זה נמצא בחשכה מוחלטת. סביבה מסתורית זו מכסה את מרבית שטחו של כדור הארץ. למעשה, כ-60% משטח הים נמצא מתחת לעומק 1600 מטר! לכן הים העמוק נחשב למערכת האקולוגית הגדולה ביותר בעולם. גם בתחום האזור המים הכלכליים של ישראל, זוהי הסביבה הנפוצה ביותר.

בים העמוק, המים קרים מאוד והלחץ האטמוספרי, שמופעל מכל המים שמעל, אדיר. בעקבות זאת, בים העמוק יש גם יציבות גבוהה. כלומר, התנאים הסביבתיים באזורים אלו משתנים מעט מאוד לאורך השנה. בנוסף, מרבית שטח הים העמוק הוא שטוח ואין בו הרבה מבנים מורכבים (כמו השוניות הסלעיות במים הרדודים לדוגמה), ככה שרוב האזורים מאופיינים במצע רך. חושך, טמפרטורה נמוכה, לחץ גבוה ומורכבות מבנית נמוכה – אלו בהחלט תנאים לא פשוטים ליצורים ימיים, ואכן בסביבה זו קיים מגוון וכמות נמוכים יחסית של יצורים ימיים. אבל, בתוך ה"מדבר" התת ימי הזה, פזורים שורה של בתי גידול ייחודיים, כגון הרי מצולות או קניונים תת ימיים שזוהו כ"נקודה חמה" (Hot Spot) של מגוון ביולוגי. אלו אזורים בעלי מגוון גבוה במיוחד על הקרקעית ובעמודת המים שמעליה. אתרים כאלו קיימים גם מול קו החוף הישראלי, כמו למשל קניון אכזיב או הפרעת פלמחים. 

בשנים האחרונות, גדל משמעותית היקף המשאבים שמושקעים בחקר הים העמוק במים הכלכליים של ישראל. בין היתר בוצעו שורה של סקרים על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, כמו מיפוי אקוסטי ורובוטים הנשלטים מרחוק. בסקרים אלו התגלה כי הים העמוק עשיר ושוקק חיים.

אין ספק שיש לנו עוד הרבה דברים מרתקים לגלות בים העמוק, להבין איך המערכות האקולוגיות בו עובדות, וכיצד לשמור עליהן.

ים רדוד - האזור המואר: מואר ונגיש למבקרים | צילום: אנדרי אהרונוב.

ים עמוק - האזור החשוך: חשוך ונגיש רק בכלים מתקדמים | צילום: בית הספר למדעי הים ע״ש צ׳רני, אוניברסיטת חיפה.

החיים המסתוריים בים העמוק

היצרנות הביולוגית בים העמוק נמוכה יחסית, ומרבית היצורים בו ניזונים מ"שלג ימי" – שאריות של חלקיקי מזון, הפרשות של בעלי חיים ויצורים מתים – הנושרים מטה מהמים הרדודים והמוארים (שם מתרחשת פוטוסינתזה). זרימת חומרי הזנה מלמעלה מאפשרת למעשה את קיום כלל המערכת האקולוגית בים העמוק, למעט באתרים נדירים שבהם קיימת פעילות גיאו-כימית (פליטת גזים כגון מתאן וגופרית). סביב אזורים אלה מתקיימות חברות שלמות המתבססות על חיידקים המפיקים אנרגיה מהגזים – כלומר מערכות שלמות שלא תלויות בשמש בכדי לקיים חיים!

בעלי חיים מקבוצת קווצי העור – מלפפוני, קיפודי ים, כוכבי ונחשוני ים דומיננטיים ביותר על גבי הקרקעית העמוקה. יצורים אלו מוצאים את מזונם במגוון דרכים, כדוגמת סינון חלקיקי מזון מתוך החול, ליקוט "שלג ימי" הנסחפים בזרם ואפילו טריפה של בעלי חיים אחרים.

חסרי חוליות אחרים שנוכל למצוא באזורים אלו הם אלמוגים רכים, סרטנים, צדפות ודיונונים. רוב מיני אלמוגי העומק מוגדרים על ידי ארגון ה-IUCN כמינים בסיכון גבוה. 

בנוסף, כ-56 מינים של דגי עומק תועדו בים התיכון הישראלי, בינהם: דגי חכאי, צלופחים, דגי חצובה, צינון אמריקני (דקר כסף) ודגי סחוס כגון כרישים, בטאים וכימרות. דגי סחוס, בעלי מעמד מוגן בחוק הישראלי, נפוצים במיוחד במים העמוקים בישראל – פי 10 מאשר במים הרדודים. יתכן שתופעה זו קשורה לדיג היתר ארוך השנים ע"י ספינות מכמורת במים הרדודים, אשר דיללו את האוכלוסייה באזור הרדוד לעומת האזור העמוק.

האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל בים התיכון, הם המקום היחיד בתחומי ישראל שיש בו נביעות גז, אלמוגי עומק, ושאר המערכות האקולוגיות הייחודיות של ים עמוק.

דג חכאי Lophius budegassa (בעומק 521 מטרים) מהפרעת דור | צילום: אדם וייסמן, דני צ'רנוב, איציק מקובסקי, אוניברסיטת חיפה

נבירות במצע הרך בקרקעית הים, המעידות על שפע היצורים החיים ונסתרים בתוך הקרקעית הרכה. | צילום: אורית ברנע ורמי צדוק.

אלמוגי מים עמוקים וחסרי חוליות החיים בסביבתם | צילום: אדם ויסמן, מעבדת פרופ' דני צ'רנוב לחקר הים העמוק, בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה

דיונון במים עמוקים | צילום: בית הספר למדעי הים ע״ש צ׳רני, אוניברסיטת חיפה.

למה חשוב לשמור על הים העמוק?

במזרח הים התיכון, שהים הרדוד שלו מושפע מאוד משינויי אקלים ומינים פולשים, הים העמוק מהווה אזור לא מופרע יחסית, ומהווה בית גידול למינים מקומיים כפי שאפיינו את הים שלנו בעבר.

הכמות הנמוכה של אנרגיה זמינה היא אחת הסיבות לרגישות הגדולה של הים העמוק להפרעות שמקורן בפעילות אנושית. פגיעה בים העמוק מותירה צלקת החרוטה לדורות בקרקע הים, בגלל שההתחדשות הביולוגית היא מאוד איטית בבית גידול זה.

חתך סכימטי בים התיכון הישראלי, מרחב המים הכלכליים מודגש בצהוב. מתוך ויסמן ורוטשילד (89)

האיומים על הים העמוק

הים העמוק של הים התיכון מאכלס חברות אקולוגיות שהותאמו לתנאים עניים בחומרי הזנה, לצד חברות של "איים" של עושר ביולוגי ויצרנות גבוהה (למשל נביעות הגז וגני האלמוגים העמוקים). חברות אקולוגיות אלה הן רגישות ביותר להפרעות של הרס בית הגידול, דיג של טורפי העל של המערכת, השלכת פסולת, וזיהום.

כיום מתבצעות בים העמוק של ישראל, בתחום המים הכלכליים, פעולות פיתוח וניצול משאבי טבע כמו חיפוש והפקת אנרגיה, הנחת תשתיות ודיג. כל זאת – כשתחומי פעילות מסוימים כלל אינם מוסדרים בחקיקה באזור זה, ואלו שמוסדרים, אינם כוללים מנגנוני איזון ובקרה סביבתיים וציבוריים, כנדרש על פי אמנות בינלאומיות וכמצוי בתחומי המים הריבוניים. בכך, מדינת ישראל פועלת בניגוד לנוהג הבינלאומי, כפי שהוא מעוגן באמנת הים (UNCLOS) ובאמנות בינלאומיות שונות.

 

חיפוש והפקת גז ונפט

כיום מבוצעות בים העמוק בעיקר פעולות הקשורות לחיפוש והפקת אנרגיה. לתעשיית הנפט והגז בים העמוק השפעות אקולוגיות שונות, הנובעות מתהליכים הנדסיים בשלבים שונים בתהליך החיפוש וההפקה, הכוללות חיפוש מאגרים, הקמת מתקנים בים, תפעולם השוטף ופירוקם, ואת הפוטנציאל לתאונה בכל אחד מהשלבים הללו. ההשלכות האפשריות על הסביבה הימית הודגשו בסקר סביבתי שערך משרד האנרגיה בנוגע לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים.

בשלב החיפוש, מבצעים סקרים סיסמיים של תת הקרקע, על ידי אותות אקוסטיים חזקים. אותות אלו לרוב מתקבלים על ידי שחרור אויר דחוס מחולל אנרגיה (Airgun), ויוצרות גל בעל תדר נמוך המשוחרר כלפי הקרקעית וחוזר לספינה. גלים אקוסטיים אלו מאיימים על צבי הים ויונקים ימיים, ועלולים להשפיע על התנהגותם במרחק של קילומטרים מספינת החיפוש, ואף להסב פגיעות טראומה במרחק של מאות מטרים.

בשלבי ההפקה וההולכה מתבצעת פעילות הנדסית הכוללת קידוחים, עיגון תשתיות ואסדות, הנחת צנרת, הערמת מטען קידוח שגורמת לפגיעה משמעותית ולעיתים בלתי הפיכה בבתי גידול בעלי מצע קשה, הן למצע והן לבעלי החיים היושבים על גביו. הרחפת חול כתוצאה מפעולות קידוח, עיגון והנחת תשתיות תפגע בבעלי החיים בסביבת העבודה, תפגע ביכולות הסינון של בעלי חיים מסננים ותמנע מהם אספקה של מזון, ועלולה לכסות אזורים בעלי מצע רך ולקבור בעלי חיים ישיבים.

הזרמת מי תוצר תשפיע על הכימיה של המים ועלולה להסב נזקים במרחק מאות מטרים מהאסדה. שינוע אסדות קידוח ברחבי האוקיינוסים מהווה תשתית להפצת מינים פולשים בסביבה הימית.

בנוסף, תאונה אשר תגרום לשפיכה של כמויות גדולות של דלקים היא בעלת פוטנציאל קטסטרופלי בסביבה הימית, ותגרום לפגיעה קשה במגוון גדול של אורגניזמים.

לאחר האסון במפרץ מקסיקו בשנת 2010 (Deepwater Horizon), בה התרחשה דליפת הנפט הגדולה בהיסטוריה במשך 87 יום מפי באר בעומק 1,370 מטרים נצפתה פגיעה קשה בבעלי החיים במרחק 3 ק"מ מפי הבאר, ופגיעה בינונית במרחק של עד 17 ק"מ מפי הבאר. בנוסף, תוארו פגיעות שונות באלמוגי העומק ובאורגניזמים נוספים בסביבה זו כתלות במרחק מפי הבאר, עד 22 ק"מ מפי הבאר ו-600 מטר עמוק יותר ממנה!

זהו אינו תרחיש תיאורטי: בשנת 2012 התרחשה דליפת מים בקידוח לוויתן 2, בתחומי המים הכלכליים של ישראל, אשר בנסיבות אחרות היתה עלולה לגרום לאסון סביבתי. משך הזמן שארך עד להפסקת הדליפה הוא שנה שלמה, מכיוון שהטיפול בתקלות בים העמוק הוא מורכב מאוד הנדסית וכלכלית.

מאפייני הצמיחה האיטיים ומיעוט האנרגיה הזמינה בסביבה זו מובילה להתחדשות איטית של המערכות האקולוגית ועלולה לקחת עשרות שנים ואף יותר. כאשר מספר גורמי הפרעה חוברים יחדיו ישנו פוטנציאל לנזק מצטבר אשר גבוה מסך חלקיו הבודדים.

אסדת לוויתן | צילום: בר שטרנבך

דיג

אחת הסכנות הגדולות ביותר למערכת של הים העמוק נובעת מדיג מכמורת במים עמוקים. בעולם, די זה מגיע לעיתים גם לעומקים גדולים של מאות מטרים, וזורע שם הרס רב הפוגע בכל יצורי הקרקעית השוכנים בים העמוק. ברמה הגלובלית, כ-40% מדיג המכמורת מבוצע כיום עמוק יותר ממדף היבשת.

דיג המכמורת הוא הרסני במיוחד במערכות של מים עמוקים, המתקשות להתחדש. למעשה, דיג באזורים אלה הוא "חד פעמי" – משמיד את השטח בו הוא חורש, אך מרחב זה לא מתחדש. חקיקה באיחוד האירופי קבעה איסור גורף על דיג בים התיכון בעומק העולה על 1,000 מטרים כבר בשנת 2005, ובנוסף בשנת 2016 נאסר דיג מכמורות בעומק של מעל 800 מטרים בצפון האוקיינוס האטלנטי, ואיסור דיג קרקעית באזורים בעלי רגישות גבוהה (למשל בתי גידול ייחודיים כמו גני אלמוגים, מרבדי אצות ועשב ים) גם במים רדודים יותר.

נכון להיום, דיג זה מתבצע בהיקפים נמוכים בתחומי המים הכלכליים של ישראל, אך עלול להתעצם לאחר שמשאב הדגה במים הרדודים דולדל כתוצאה מדיג יתר וככל שהטכנולוגיה תתפתח. בסקרים האחרונים שבוצעו על גני אלמוגי העומק לחופי ישראל על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה נמצא ציוד דיג מסובך באלמוגים ובסביבתם, ואף נצפו שוניות שלמות שנפגעו קשות מפגיעת רשתות מכמורת בעומקים של כ-700 מטרים.

דיג נוסף המתבצע באזור הוא דיג בגוף המים בעזרת מערכי קרסים צפים, בעיקר עבור דיג טונה כחולת סנפיר, מין המוגדר בסכנת הכחדה. פעילות הדיג בגוף המים של המים הכלכליים עלולה להתרחב עוד בעתיד. מכיוון שאלמוגי העומק ורוב המערכות האקולוגיות בים העמוק נסמכות על "שלג ימי" כמקור מזון עיקרי, דלדול הדגה וערעור המערכות האקולוגיות בתחום הרדוד והמואר של עמודת המים שמעל שוניות העומק עלול לגרום לפגיעה באספקת המזון שלהן.

דיג במערך קרסים עמוק (שאראקים) גורף עימו את האלמוגים הזקורים העומדים על פני הקרקעית ופוגע קשות בשוניות אלמוגי העומק. פעילויות דיג קרקעית עלולות להסב נזקים אדירים לבתי הגידול הרגישים של הים העמוק ועלולות לחרב את גני האלמוגים של המים העמוקים הפגיעות במיוחד מכיוון שלאלמוגי העומק קצב גידול איטי במיוחד (אלפי שנים).

סימני "חריש" של רשת מכמורת החורצת את הקרקעית הרכה של הים העמוק. בגלל קצב היצרנות הנמוך בים העמוק, צלקות המכמורת משתקמות רק לאחר שנים רבות מאוד, והשיקום מהנזק האקולוגי הוא איטי מאוד. | צילום: בית הספר למדעי הים ע״ש צ׳רני, אוניברסיטת חיפה.

 

ציוד דיג המסובך באלמוג עומק Leiopathes sp. | צילום: בית הספר למדעי הים ע״ש צ׳רני, אוניברסיטת חיפה.

סלעים קרבונטים (פחמניים) מרוסקים בעומק 436 מטרים בהפרעת פלמחים. לא נצפו מושבות אלמוגים גדולות, אלא רק מספר מושבות צעירות ופזורות בסביבה. ככל הנראה היו כאן שוניות של אלמוגי עומק שרוסקו על ידי פעילות מכמורתנים. | צילום: בית הספר למדעי הים ע״ש צ׳רני, אוניברסיטת חיפה.

הגנה על הים העמוק

בכדי לשמור על בתי הגידול הייחודיים שקיימים בים העמוק יש לנקוט בצעדים הבאים:

  • עצירת דיג המכמורת מעבר למדף היבשת.
  • קידום תכנית האב ל-10 שמורות באזור הכלכלי הבלעדי בים התיכון של ישראל.
  • ביצוע בדיקה סביבתית מקדימה לפני חיפושי נפט והקמת תשתיות, והסדרת כלל פעולות הפיתוח בים העמוק תחת וועדת תכנון שתפעל בהתאם לסטנדרטים סביבתיים, כפי שתעוגן במסגרת "חוק אזורים ימיים".

חוברת הים העמוק

The deep sea at a crossroad: Biodiversity, Climate, Resources and Governance | Prof' Lisa Levin, Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego

הים העמוק – ממלכה נסתרת מן העין | אדם וייסמן, דוקטורנט במעבדה של פרופ' דני צ'רנוב של אוניברסיטת חיפה

 

הכרזת אזורים אסורים לדיג על פי קריטריונים של GFCM להגנה על בתי גידול בים העמוק | Aurora Nastasi - GFCM

הסיכונים לבתי גידול רגישים כתוצאה מקידוחי גז ונפט ואמצעי התמודדות | Professor Erik Cordes - Temple University

הפרעת פלמחים

צילום: אדם וייסמן, איציק מקובסקי, דני צ'רנוב, אוניברסיטת חיפה

גני אלמוגי העומק

צילום: אדם וייסמן, דני צ'רנוב, איציק מקובסקי, אוניברסיטת חיפה

נביעות מתאן

נביעות מתאן

צילום: אדם וייסמן, דני צ'רנוב, איציק מקובסקי, אוניברסיטת חיפה

תוכנית האב לשמורות ימיות באזור הכלכלי הבלעדי

שתפו:
להמשך קריאה: בתי הגידול