נגישות
כלי נגישות

תכנית השמורות

מטרות ויעדים

מטרות ויעדי תכנית השמורות של ישראל

מטרת העל: שמירת המגוון הביולוגי של ים תיכון, לרבות בתי גידול ייחודיים, בתי גידול מייצגים, מיני דגל, ומערכת אקולוגית שלמה, רציפה ומתפקדת.

מפתחות להצלחה:

  • שמורות טבע ימיות גדולות וללא שימושים פוגעניים

  • רשת של שמורות ימיות המקיימות קישוריות אקולוגית

  • הגנה מקסימלית על בתי גידול ייחודיים

  • הגנה מעל סף מינימום על בתי גידול מייצגים

 

שמורת ראש כרמל

שמורת ים אבטח

הים העמוק – הפרעת פלמחים

ים פולג – שונית הספוגים

להמשך קריאה >

שמורות טבע מוכרזות

בישראל, רק 0.25% משטח הים התיכון מוגן כשמורות טבע מוכרזות, לעומת כ – 25% משטח היבשה. אנו קוראים להגדלת שטחן של שמורות הטבע הימיות ל- 20% משטח הים בהתאמה לתוכנית האב של רשות הטבע והגנים.