החצי הכחול - הרפורמה להצלת הים התיכון

תקנות דיג 2016

הקובץ המלא של תקנות הדיג החדשות ועלון עם עיקרי התקנות החדשות

תקנות הדיג 2016 – הישג גדול לסביבה הימית ולממשק הדיג

לאחר 4 שנים של עבודה מאומצת, ובשותפות אמיצה עם מספר גופים ממשלתיים, הרוח שינתה את כיוונה.

שורת החלטות דרמטיות של בג"צ ושל וועדת הכלכלה הגדירו מחדש את כללי המשחק בים. לראשונה, הוגדרה באופן ברור מטרת העל של ניהול ענף הדיג. כפי שהיטיבו לנסח שופטי בג"צ, המטרה היא לשמור על הדגה והים לטובת כלל הציבור "אין חולק עליה – היא להבטיח כי משאבי הדגה של מדינת ישראל – שהם משאב מתכלה-מתחדש, שזמינותו תלויה, בין השאר, בדרכי השימוש וברמת הפעילות הננקטת – ינוהלו בצורה מיטבית, בת קיימא ובאופן העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי הרחב".

וועדת הכלכלה אישרה (2016) תקנות שקובעות לראשונה כללי משחק לניהול הענף –

היכן לדוג? תקנות הדיג סגרו לצמיתות כ- 2 מיליון דונם – כשליש משטח המים הטריטוריאליים של ישראל – כשטח אסור לדיג מכמורת (לרבות כל השטח מצפון לדור, כל שטחי המצע הסלעי הקשה, ושטח המים הרדודים). עוד נקבע כי דיג ההקפה (צ'ינצ'ולה) לא יתבצע במרחק הנמוך מ-500 מ' מהחוף.

מתי לדוג? לראשונה הוגדרו איסורי דיג בעונת הרבייה ובעונת גיוס הדגיגים, למשך 3 חודשים.

איך לדוג? גודל העין ברשתות העמידה הוכפל. בוטלה האפשרות להעניק רישיון חריג ל-20 צוללים עם מיכלי צלילה ו"נרגילה" ושיטות הדיג בעזרת אוויר מאולץ או מיכלי צלילה – יצאו מחוץ לחוק. הוכפל אורך המינימום לדיג של מספר מיני דגים.

כמה לדוג? פקיד הדיג קבע מכסת שלל יומית מקסימלית לדיג ספורטיבי.

החלטות אלה יתרמו, אם יאכפו בנחישות, את התאוששותו של מארג החיים הימי, הזקוק נואשות להפחתת לחץ הדיג כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי שינוי האקלים והפלישות הביולוגיות.

אזורים אסורים לדיג מכמורת על פי תקנות הדיג, 2016.

עלון התקנות החדשות

שתפו:
להמשך קריאה: סרטונים