נגישות
כלי נגישות
קוד הכבוד

קוד הכבוד של הדיג הספורטיבי, הפך ל: חוק הכבוד

במסגרת‭ ‬קוד‭ ‬הכבוד‭ ‬אמצו‭ ‬הדייגים‭ ‬הספורטיביים‭ ‬קוד‭ ‬וולנטרי‭ ‬תחת‭ ‬האמונה: ‬קודם‭ ‬אנחנו, ‬אחרינו‭ ‬יגיעו‭ ‬כולם. ‬הקוד‭ ‬בשינויים‭ ‬קלים‭ ‬הפך‭ ‬מקוד‭ ‬הכבוד‭ ‬לחוק‭ ‬הכבוד.
מסתבר‭ ‬שעם‭ ‬טיפה‭ ‬מאמץ‭ ‬אפשר‭ ‬לשנות‭ ‬סדרי‭ ‬עולם‭!‬

המשימה‭ ‬הבאה‭ ‬שלנו‭ ‬היא‭ ‬עצירת‭ ‬דיג‭ ‬של‭ ‬מינים‭ ‬בסכנת‭ ‬הכחדה, ‬וכמו‭ ‬תמיד:
קודם‭ ‬אנחנו… ‬אחרי‭ ‬זה‭ ‬יבואו‭ ‬כולם‭!‬