נגישות
כלי נגישות
רפורמת הדיג
עיקרי הרפורמה
01
הפסקת שיטות הדיג ההרסניות: הפסקת דיג המכמורת ודיג בצלילת מיכלים, תוך פיצוי הוגן של הדייגים
02
הגנה על מינים נדירים כמו צבי ים, דולפינים ולוקוסים (דקרים)
03
הפסקת דיג בעונת הרבייה למעט חכות מהחוף ודיג מעל 12 מייל
04
מכסת שלל יומית לדייגים ספורטיביים
05
שדרוג האכיפה וההסברה
06
קביעת אזורים מוגנים להתחדשות הדגה על בסיס תכנית שמורות הטבע הימיות של רט״ג
07
עדכון פקודת הדיג והקמת וועדה מקצועית מייעצת לפקיד הדיג
כניסה