נגישות
כלי נגישות

אודות ״דגים באחריות״

הסביבה הימית וענף הדיג בים התיכון הם בעלי חשיבות גדולה לציבור הישראלי. דיג אגרסיבי, העדר פיקוח וחקיקה מיושנת הביאו את הים התיכון של ישראל אל סף קריסה. הדגה ובעלי החיים הימיים מושמדים בקצב רצחני, רבים מהם נזרקים מתים לים בטרם התרבו או גדלו והים התיכון בפתחו של אסון אקולוגי.

פרוייקט שיקום הענף בגישה רב תחומית

לאור ירידה דרמטית ומתעצמת בשלל הדיג ובאיכותו נקלע ענף הדיג בים התיכון למשבר, ומצוי כרגע בתהליך קריסה. שיקום הדגה והקהילה המתבססת עליה מחייב שיתוף פעולה רחב והפעלת מגוון כלים מתחומים שונים. על רקע זה הוקם, באוגוסט 2012, פרויקט ״דגים באחריות״ בהובלת החברה להגנת הטבע (עמותה רשומה, ארגון לא ממשלתי, מלכ״ר).

הצוות המקצועי מורכב ממומחים בתחומים שונים שנבחרו להוביל את הפרויקט:

 • מנהל הפרויקט | אלון רוטשילד
 • אקולוגיה וממשק דיג | פרופ׳ מנחם גורן ודורון שולץ, אוניברסיטת ת״א
 • כלכלה ואסטרטגיה | TASC
 • דיאלוג | אמיתי הר לב: מודוס תהליכים שיתופיים
 • ליווי משפטי | עו"ד נועה יאיון, החברה להגנת הטבע, עו"ד ישי שנידור
 • הסברה | WE
 • מוקד seawatch | אוסנת לפיד
 • קשרי ממשל | גיתית הירש
 • מלווה מקצועי | Prof’ Andrew Rosenberg,Union for Concerned Scientists, USA

הפרויקט ממומן ע״י תכנית הסביבה הימית של קרן יד הנדיב ועל ידי החברה להגנת הטבע.

צילום: מנחם גורן

צילום: מנחם גורן

צילום: ד״ר אביעד שיינין

צילום: ד״ר אביעד שיינין

צילום: אלון רוטשילד

צילום: אלון רוטשילד

מה עשינו עד עכשיו?

 • ניתוח מעמיק של המצב הקיים ותרחישים שונים לעתיד
 • 60 ראיונות עם נציגים של בעלי העניין לבירור עמדות
 • כנסים וסדנאות:
  • סדנת מומחים בינלאומיים (נובמבר 2012)
  • שולחן עגול מדעי מקצועי (ינואר 2013)
  • כנסים ציבוריים (אוקטובר 2013, אפריל 2015)
 • דיונים אינטנסיביים במסגרת ״פורום מוביל״ בראשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה (אגף ים וחופים), רשות הטבע והגנים ומשרד האוצר (דצמבר 2012- יוני 2013)
 • גיבוש רפורמה כוללת לניהול הדיג בים התיכון, לרבות תקציב, מקורות מימון, ותכנית אכיפה והסברה.
 • גיבוש הצעת חוק לעדכון פקודת הדיג המנדטורית ותקנות הדיג.
 • שתי עתירות לבג״צ נגד פקיד הדיג הראשי בדרישה להפעלת סמכותו להגבלת הדיג במסגרת רישיונות הדיג, בהן הכריע בית המשפט לטובת עמדת "דגים באחריות", קבע שלפקיד הדיג יש סמכות להגביל את הדיג במסגרת רישיונות הדיג, ושזוהי סמכות מקבילה לתקנות ונוספת עליה. עוד קבע בית המשפט שמטרתו של פקיד הדיג היא לשמור על משאב הדגה ולנהל אותו באופן בר קיימא. בעקבות העתירה הוטמעו לראשונה בשנים 2015-2016 שורת מגבלות דחופות על הדייגים, במסגרת רישיונות הדיג.

  חיח

 • עדכון היסטורי לתקנות הדיג המנדטוריות בכנסת: לאחר תהליך ארוך, ובעקבות העתירות לבג"צ, קמפיין ציבורי ופעילות לובי ענפה בכנסת, אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת בסתיו 2016 עדכון מקיף לתקנות הדיג, אשר כלל, לראשונה:
  • סגירת 2 מיליון דונם (שליש משטח המים הטריטוריאליים בים התיכון) לדיג מכמורת, לרבות כל השטח מצפון לדור, כל שטחי השוניות הסלעיות, ושטחי המים הרדודים. מהלך זה התאפשר בזכות איגום תקציבי של כ-20 מיליון ₪ לפיצוי הדייגים הצפוניים.

  • קביעת השבתת דיג בעונת הרבייה למשך 3 חודשים, והשבתת דיג המכמורת לעונת הגיוס למשך 3 חודשים. 

  • הכפלת גודל העין ברשתות העמידה.

  • הרחקת סירות ההקפה (צ'ינצ'ולה) למרחק מינימום 500 מ' מהחוף.

  • הגדלת אורך המינימום לדיג של דקרים ומוסר ים ל-40 ס"מ.

  • איסור שימוש בציוד מיוחד של דיג מכמורת לדיג בשטחים סלעיים.

  • ביטול הרישיונות המיוחדים לדיג בצלילה עם מכלי חמצן ואוויר מאולץ.

   בנוסף, במסגרת "נוהל הרישיונות" שפרסם פקיד הדיג, הוטמעה מכסת שלל יומית על דיג ספורטיבי של 5 ק"ג ליום או שני דגים גדולים. בכך, יחד עם תקנות הדיג לעיל, עוגן באופן חוקי ומחייב  "קוד הכבוד של הדיג הספורטיבי" שאומץ במסגרת "דגים באחריות" על ידי אלפי דייגים באופן וולנטרי.

צילום: אלון רוטשילד

צילום: אלון רוטשילד